Reklamacje

Regulamin rozpatrywania reklamacji grupy VisionOptyk

1. Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje w relacjach handlowych pomi臋dzy indywidualnymi przedsi臋biorcami (optykami) prowadz膮cymi w ramach grupy VisionOptyk sprzeda偶 artyku艂贸w optycznych (min. opraw okularowych, soczewek okularowych) oraz 艣wiadcz膮 us艂ugi na tym polu, a ich bezpo艣rednimi klientami, kt贸rzy mog膮 by膰 konsumentami albo przedsi臋biorcami.
 2. Klient nabywaj膮c towary lub us艂ugi u jednego z optyk贸w z grupy VisionOptyk nawi膮zuje bezpo艣rednio z nim stosunek prawny (zawiera umow臋). W艂a艣ciciel marki VisionOptyk nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zobowi膮zania indywidualnego optyka wobec jego
  bezpo艣rednich klient贸w.
 3. Ka偶dy ze sprzedawc贸w z grupy VisionOptyk udziela na okulary gwarancji na zasadach okre艣lonych w pkt II.
 4. Je偶eli klient jest konsumentem albo osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio niezwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, zawsze mo偶esz z艂o偶y膰 reklamacj臋 bezpo艣rednio do sprzedawcy z grupy VisionOptyk, u kt贸rego naby艂 okulary. W takiej sytuacji klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋
  1. w zakresie towar贸w zakupionych przed 01.01.2023 r. 鈥 na podstawie przepis贸w Kodeksu cywilnego dotycz膮cych r臋kojmi za wady;
  2. w zakresie towar贸w zakupionych po 01.01.2023 r. – na podstawie przepis贸w ustawy o prawach konsumenta dotycz膮cych braku zgodno艣ci towaru z umow膮, zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu.

2. Gwarancja. Uprawnienia klient贸w

 1. Ka偶dy ze sprzedawc贸w z grupy VisionOptyk udziela na okulary (zestaw sk艂adaj膮cy si臋 z soczewek okularowych i opraw okularowych) gwarancji na okres 12 miesi臋cy licz膮c od daty wydania okular贸w.
 2. Szczeg贸艂owe warunki gwarancji ka偶dorazowo s膮 wskazywane przez sprzedawc臋 na opakowaniu (kopercie), w kt贸rym wydawane s膮 okulary.
 3. Je艣li reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca w pierwszej kolejno艣ci dokona naprawy wadliwego towaru, a je艣li to nie b臋dzie mo偶liwe 鈥 wymieni go na nowy, identyczny, wolny od wad.
 4. Je艣li wymiana towaru na identyczny, wolny od wad nie b臋dzie mo偶liwa (np.: z powodu braku dost臋pno艣ci towaru u Sprzedawcy lub dostawcy), to Kupuj膮cy b臋dzie mia艂 prawo wybra膰 inne okulary z oferty Sprzedawcy o tej samej warto艣ci lub o warto艣ci ni偶szej co reklamowane okulary. W przypadku wyboru okular贸w o ni偶szej warto艣ci Kupuj膮cemu nie przys艂uguje zwrot r贸偶nicy w cenie. Sprzedawca dopuszcza mo偶liwo艣膰 wyboru przez Kupuj膮cego okular贸w o wy偶szej warto艣ci, przy czym Kupuj膮cy b臋dzie zobowi膮zany do pokrycia r贸偶nicy w cenie pomi臋dzy nowymi okularami i okularami podlegaj膮cymi wymianie.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodze艅 mechanicznych powsta艂ych z przyczyn niezale偶nych od Sprzedawcy, takich jak z艂amania, pogi臋cia, uszkodzenia pow艂oki lakierniczej opraw oraz zarysowania, p臋kni臋cia lub st艂uczenia soczewek okularowych. Nadto gwarancja nie obejmuje z艂ama艅 soczewek okularowych wierconych czy wyszczerbie艅 soczewek w okularach na 偶y艂k臋, niezale偶nie od przyczyny ich powstania.
 6. Gwarancji nie podlegaj膮 偶adne uszkodzenia powsta艂e wskutek niew艂a艣ciwego u偶ytkowania okular贸w, w tym u偶ytkowania ich niezgodnie z instrukcj膮 lub przeznaczeniem. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialno艣ci z tytu艂u gwarancji, je艣li reklamowane okulary by艂y poddane naprawie przez inny podmiot ni偶 sam Sprzedawca (np.: Kupuj膮cy sam podj膮艂 si臋 czynno艣ci naprawczych).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u gwarancji za us艂ug臋 monta偶u soczewek okularowych w oprawach okularowych dostarczonych przez Kupuj膮cego, niezale偶nie od tego czy dostarczone przez Kupuj膮cego oprawy s膮 nowe czy te偶 u偶ywane.

3. Niezgodno艣膰 towaru z umow膮 zakupionego przez konsumenta (dawniej: r臋kojmia konsumencka). Uprawnienia konsumenta i obowi膮zki sprzedawcy

 1. W dniu 1.01.2023 r. wesz艂y w 偶ycie regulacje dotycz膮ce niezgodno艣ci towaru z umow膮 (w ustawie o prawach konsumenta), kt贸re 鈥 w odniesieniu do um贸w zawieranych z konsumentami 鈥 zast膮pi艂o dotychczasowe przepisy dotycz膮ce r臋kojmi (uregulowanej w Kodeksie cywilnym). Niniejszy regulamin, w odniesieniu do niezgodno艣ci towaru z umow膮, zgodny jest z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u niezgodno艣ci towaru z umow膮 istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili.
 3. Towar jest zgodny z umow膮, je偶eli zgodne z umow膮 pozostaj膮 w szczeg贸lno艣ci jego:
  1. opis, rodzaj, ilo艣膰, jako艣膰, kompletno艣膰 i funkcjonalno艣膰;
  2. przydatno艣膰 do szczeg贸lnego celu, do kt贸rego jest potrzebny konsumentowi, o kt贸rym konsument powiadomi艂 przedsi臋biorc臋 najp贸藕niej w momencie zawarcia umowy i kt贸ry przedsi臋biorca zaakceptowa艂.
 4. Ponadto, aby towar uzna膰 za zgodny z umow膮, powinien on spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki:
  1. nadawa膰 si臋 do cel贸w, do kt贸rych zazwyczaj u偶ywa si臋 towaru tego rodzaju, z uwzgl臋dnieniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. wyst臋powa膰 w takiej ilo艣ci i mie膰 takie cechy, w tym trwa艂o艣膰 i bezpiecze艅stwo, jakie s膮 typowe dla towaru tego rodzaju i kt贸rych konsument mo偶e zasadnie oczekiwa膰,
  3. by膰 dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, kt贸rych dostarczenia konsument mo偶e rozs膮dnie oczekiwa膰,
  4. by膰 takiej samej jako艣ci jak pr贸bka lub wz贸r, kt贸re przedsi臋biorca udost臋pni艂 konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej pr贸bki lub takiego wzoru. Uzasadnione oczekiwania konsumenta wzgl臋dem towaru uwzgl臋dniaj膮 charakter towaru oraz publiczne zapewnienie (np. w reklamie lub na etykiecie) z艂o偶one przez sprzedawc臋 w tym zakresie (jego poprzednik贸w prawnych lub osoby dzia艂aj膮ce w ich imieniu), chyba 偶e sprzedawca wyka偶e, 偶e:
   1. nie wiedzia艂 o danym publicznym zapewnieniu i, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 o nim wiedzie膰,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zosta艂o sprostowane z zachowaniem warunk贸w i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zosta艂o z艂o偶one lub w por贸wnywalny spos贸b,
   3. publiczne zapewnienie nie mia艂o wp艂ywu na decyzj臋 konsumenta o zawarciu umowy.
 5. W sytuacji wyst膮pienia braku zgodno艣ci towaru z umow膮 Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 do Sprzedawcy reklamacj臋 z tego tytu艂u i za偶膮da膰:
  1. naprawy towaru lub
  2. wymiany towaru
 6. Sprzedawca mo偶e dokona膰 wymiany, gdy Kupuj膮cy 偶膮da naprawy, lub Sprzedawca mo偶e dokona膰 naprawy, gdy Kupuj膮cy 偶膮da wymiany, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci towaru z umow膮 w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy.
 7. Je偶eli niemo偶liwo艣膰 lub nadmierno艣膰 koszt贸w dotycz膮 zar贸wno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮.
 8. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 wszelkie okoliczno艣ci sprawy, w szczeg贸lno艣ci znaczenie braku zgodno艣ci towaru z umow膮, warto艣膰 towaru zgodnego z umow膮, oraz nadmierne niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego powsta艂e wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮.
 9. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Kupuj膮cego o braku zgodno艣ci z umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 towaru oraz cel, dla kt贸rego Kupuj膮cy go naby艂. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 10. Kupuj膮cy winien udost臋pni膰 Sprzedawcy towar podlegaj膮cy wymianie lub naprawie.
 11. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny lub od umowy odst膮pi膰, je偶eli:
  1. Sprzedawca odm贸wi艂 doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮, je偶eli zar贸wno wymiana jak i naprawa tego towaru s膮 niemo偶liwe albo wymaga艂yby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy;
  2. Sprzedawca nie dokona艂 naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umowa zgodnie z art. 43d ust. 4-5 ustawy o prawach konsumenta (w tym Sprzedawca nie dokona艂 naprawy/wymiany w rozs膮dnym czasie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego);
  3. towar jest nadal niezgodny z umow膮, pomimo 偶e Sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 ten towar do zgodno艣ci z umow膮 poprzez napraw臋 lub wymian臋;
  4. niezgodno艣膰 towaru z umow膮 jest na tyle istotna, 偶e uzasadnia natychmiastowe obni偶enie Ceny albo odst膮pienie od umowy (tj. bez konieczno艣ci sk艂adania przez Kupuj膮cego o艣wiadczenia o napraw臋 lub wymian臋 towaru niezgodnego z Umow膮);
  5. z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego.
 12. Obni偶ona Cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny towaru niezgodnego z umow膮 wynikaj膮cej z Umowy, w jakiej warto艣膰 towaru niezgodnego z umow膮 pozostaje do warto艣ci towaru zgodnego z umow膮.
 13. Kupuj膮cy nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, je偶eli niezgodno艣膰 towaru z umow膮 jest nieistotna. Domniemywa si臋, 偶e niezgodno艣膰 towaru z umow膮 jest istotna.
 14. Je偶eli brak zgodno艣ci z umow膮 dotyczy jedynie niekt贸rych towar贸w dostarczonych na podstawie Umowy, Kupuj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od Umowy jedynie w odniesieniu do tych towar贸w, a tak偶e w odniesieniu do innych towar贸w nabytych przez Kupuj膮cego wraz z towarami niezgodnymi z Umow膮, je偶eli nie mo偶na rozs膮dnie oczekiwa膰, aby Kupuj膮cy zgodzi艂 si臋 zatrzyma膰 wy艂膮cznie towary zgodne z Umow膮.

4. Zg艂aszanie reklamacji i udzielanie odpowiedzi na reklamacje

 1. Kupuj膮cy zg艂aszaj膮cy reklamacj臋 winien z艂o偶y膰 j膮 bezpo艣rednio u sprzedawcy, u kt贸rego naby艂 towar (okulary) lub us艂ug臋.
 2. W reklamacji nale偶y zawrze膰 w szczeg贸lno艣ci zwi臋z艂y opis niezgodno艣ci towaru z umow膮 lub wady towaru (je艣li reklamacja sk艂adana jest w oparciu o gwarancj臋), okoliczno艣ci oraz dat臋 jej identyfikacji, dane Kupuj膮cego sk艂adaj膮cego reklamacj臋.
 3. Kupuj膮cy zg艂aszaj膮c reklamacj臋 powinien wskaza膰, czy sk艂adaj j膮 w oparciu o gwarancj臋 udzielon膮 przez Sprzedawc臋, czy te偶 oparciu o przepisy dotycz膮ce niezgodno艣ci towaru z umow膮. W przypadku niewskazania podstawy prawnej reklamacji w momencie jej z艂o偶enia, Sprzedawca mo偶e si臋 wstrzyma膰 z udzieleniem odpowiedzi na reklamacj臋 do momentu wskazania przez Kupuj膮cego tej podstawy, przy czym Sprzedawca niezw艂ocznie wezwie Kupuj膮cego do udzielenia stosownej informacji.
 4. W celu u艂atwienia zg艂oszenia reklamacji i usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji, Kupuj膮cy winien z艂o偶y膰 reklamacj臋 korzystaj膮c z formularza reklamacyjnego.Sprzedawca winien Kupuj膮cemu udost臋pni膰 bezpo艣rednio w swoim salonie optycznym formularz reklamacji. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z formularza reklamacyjnego dost臋pnego do pobrania:
 5. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji z tytu艂u niezgodno艣ci towaru z umow膮, wskazanym jest aby Kupuj膮cy dostarczy艂 wraz ze zg艂aszan膮 reklamacj膮 bezpo艣rednio do sprzedawcy:
  1. reklamowany towar (reklamowane okulary)
  2. dow贸d zakupu (np.: paragon, faktur臋).
 6. Niedostarczenie reklamowanego towaru (reklamowanych okular贸w) mo偶e uniemo偶liwi膰 stwierdzenie czy faktycznie zaistnia艂a niezgodno艣膰 towaru z umow膮, a co za tym idzie, mo偶e uniemo偶liwi膰 pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Niedostarczenie dowodu zakupu okular贸w mo偶e uniemo偶liwi膰 stwierdzenie czy zosta艂y one faktycznie nabyte u danego optyka (sprzedawcy), a co za tym idzie, mo偶e uniemo偶liwi膰 pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 7. Kupuj膮cy chc膮cy z艂o偶y膰 reklamacj臋 w oparciu o gwarancj臋 zobowi膮zany jest dostarczy膰 na w艂asny koszt reklamowane okulary wraz opakowaniem (kopert膮), w kt贸rym mu wydano okulary, dowodem zakupu (paragon, faktura), instrukcj膮 u偶ytkowania oraz wype艂nionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. Reklamacje sk艂ada w oparciu o gwarancj臋, niespe艂niaj膮ce tych wymog贸w nie b臋d膮 rozpatrywane.
 8. Sprzedawca udzieli klientowi odpowiedzi na reklamacj臋 (z艂o偶on膮 zar贸wno w oparciu o gwarancj臋, jak i w oparciu o przepisy dotycz膮ce niegodno艣ci towaru z umow膮) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Odpowied藕 na reklamacj臋 sprzedawca przeka偶e Klientowi na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku. Je艣li Klient wyrazi na to zgod臋 i udost臋pni mu odpowiednie dane, to sprzedawca przeka偶e mu odpowied藕 na reklamacj臋 w formie elektronicznej, za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail.
 10. W przypadku uwzgl臋dnienia przez Sprzedawc臋 reklamacji z艂o偶onej w oparciu o przepisy dotycz膮ce niezgodno艣ci towaru z umow膮, to Kupuj膮cy wskazuje czy towar ma by膰 w pierwszej kolejno艣ci wymieniony czy naprawiony. Je偶eli jednak spe艂nienie 偶膮dania Kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych koszt贸w, to mo偶e on:
  1. wymieni膰 towar 鈥 zamiast go naprawi膰,
  2. naprawi膰 towar 鈥 zamiast go wymieni膰.
 11. W przypadku reklamacji z艂o偶onej w oparciu o przepisy dotycz膮ce niezgodno艣ci towaru z umow膮, je偶eli zar贸wno naprawa, jak i wymiana s膮 niemo偶liwe lub wymaga艂yby nadmiernych koszt贸w, sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮.
 12. Je偶eli Kupuj膮cy za偶膮da obni偶enia ceny 鈥 zgodnie z postanowieniami pkt. III.6 Regulaminu, i 偶膮danie takie b臋dzie uzasadnione, to Sprzedawca zwr贸ci Kupuj膮cemu kwoty nale偶ne wskutek skorzystania z prawa obni偶enia ceny niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Kupuj膮cego o obni偶eniu ceny.
 13. Je偶eli Kupuj膮cy odst膮pi od umowy 鈥 zgodnie z postanowieniami pkt. III.6 Regulaminu, i odst膮pienie od umowy b臋dzie uzasadnione, to Kupuj膮cy winien niezw艂ocznie zwr贸ci膰 towar Sprzedawcy. Sprzedawca zwr贸ci Kupuj膮cemu cen臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odes艂ania. Sprzedawca dokona zwrotu ceny przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy, chyba 偶e Kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.